opc_loader
Print deze pagina:

 


Artikel 1 Toepassing 
De algemene voorwaarden van Babyspiegel.nl zijn van toepassing op uw bestelling en gelden voor alle aanbiedingen. Bij het doen van de bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Bij tegenspraak van bepaalde leveringsvoorwaarden geldt te allen tijde de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Prijzen 
De prijzen van de producten die Babyspiegel.nl levert zijn in Euro’s inclusief BTW (prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden) en exclusief verzendkosten. De prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Babyspiegel.nl behoudt zich het recht de prijzen aan te passen.

Artikel 3 Betaling 
Uw bestelling wordt verder in behandeling genomen, nadat de betaling rond is. U kunt via de aangegeven methoden op de website van Babyspiegel.nl betalen. De op de website vermelde prijzen zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Babyspiegel.nl rekent de normale posttarieven die binnen Nederland gelden. Bij een bestelling van boven de 50 euro vervallen de verzendkosten en zijn deze kosten voor rekening van Babyspiegel.nl. Dit geldt alleen voor verzending binnen Nederland. Bij verzendingen naar landen buiten Nederland zullen er extra verzendkosten gerekend worden, afhankelijk van het land waar het naar verzonden wordt. Hiervoor gelden de posttarieven van TNT. Bij weigering van de bestelling zullen de gemaakte verzendkosten niet worden vergoed. Zodra het bedrag is overgemaakt zal de bestelling worden geleverd.

Artikel 4 Levering 
Als de producten bij Babyspiegel.nl op voorraad zijn, zal binnen 4-6 werkdagen na ontvangst van de betaling, het door u bestelde product bij u geleverd worden. De producten verzendt Babyspiegel.nl hoofdzakelijk met behulp van TNT. Burenlevering is hierbij toegestaan. Accepteer nooit beschadigde pakketten, Babyspiegel.nl kan dan geen garantie meer geven. Wanneer Babyspiegel.nl een verkeerd product heeft afgeleverd, heeft u het recht om het artikel te retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van Babyspiegel.nl. Mits het product niet beschadigd is. Als de producten niet op voorraad zijn, dan kan de levertijd 2-3 maanden duren na ontvangst van de betaling, omdat het product verscheept moet worden. Hiervan wordt u per e-mail door Babyspiegel.nl op de hoogte gesteld. Wanneer een levering, om welke reden dan ook langer dan 30 dagen duurt heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor dient u een email te sturen naar info@babyspiegel.nl met daarbij uw persoonlijke gegevens en de reden van ontbinding. Babyspiegel.nl zal dan het totaal aan u gefactureerde bedrag aan u retourneren.”

Artikel 5 Retourneren 
Indien het product bij aankomst beschadigd is of het product voldoet niet aan uw wensen, dan kunt u de bestelling op eigen kosten naar Babyspiegel.nl retour zenden. Hiervan dient u vooraf per e-mail Babyspiegel.nl op de hoogte te stellen, waarbij u vermeld wat de reden is van retourzending en uw bank- of girorekening. Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte producten in de originele verpakking met factuur
naar Babyspiegel.nl retour te zenden. Babyspiegel.nl zal na ontvangst van de retourzending binnen 14 werkdagen de aankoopprijs terug betalen aan u. Mocht eventuele schade aan het product bij aflevering al aanwezig zijn dan zal Babyspiegel.nl ook tot terugbetaling van verzendkosten over gaan. Babyspiegel.nl behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien het vermoeden bestaat dat: het product reeds is gebruikt, het product ten gevolge van gebruik is beschadigd, het product niet in originele verpakking retour is verzonden, de termijn van 14 dagen na aflevering is verstreken of vooraf Babyspiegel.nl niet per e-mail op de hoogte is gesteld van de retourzending.

Artikel 6 Garantie 
Babyspiegel.nl staat voor kwaliteit en veiligheid. De geleverde producten zijn uitgebreid getest en voldoen aan alle hoogste kwaliteitseisen en veiligheidseisen die de Europese Unie stelt aan producten in de speelgoedbranche. Tevens laat Babyspiegel.nl door een onafhankelijk bureau de kwaliteit en veiligheid van haar producten controleren voordat het verscheept wordt. Mocht u na ontvangst van het product niet tevreden zijn dan kunt u deze onder voorwaarde genoemd in artikel 5 naar Babyspiegel.nl retourneren. Beschadigingen, slijtage of gebreken aan het product die te wijten zijn aan uzelf vallen niet onder de garantie. Wanneer het product binnen 3 maanden onverhoopt mankementen mocht gaan vertonen die niet te wijten zijn aan ondeugdelijk gebruik of een onredelijke mate van kracht cq. druk kunt u contact opnemen met Babyspiegel.nl. In overleg zal dan worden besloten om kosteloos het product te vervangen dan wel het aan u gefactureerde bedrag met betrekking tot het defecte product te retourneren.

Artikel 7 Klachten 
Voor klachten met betrekking tot de producten of diensten van Babyspiegel.nl verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail: info@babyspiegel.nl Wij zullen hier onder normale omstandigheden binnen 3 dagen op reageren. Behalve wanneer anders staat aangegeven op de contactpagina van de website www.babyspiegel.nl

Artikel 8 Privacy 
Alle persoonsgegevens worden bij Babyspiegel.nl opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de bestelling. Babyspiegel.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. E-mail adressen kunnen in de toekomst enkel worden gebruikt wanneer gebruikers van bepaalde zaken op de hoogte moeten worden gesteld, voor het opvragen van ervaringen en/of suggesties of wanneer er nieuwe producten dan wel acties zijn. Wanneer u dit niet wenst kunt u dit aangeven via info@babyspiegel.nl.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
Babyspiegel.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van de producten of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies. 
Het is mogelijk dat er kleurverschillen zijn tussen de afgedrukte producten op de website of andere afgedrukte afbeeldingen van de producten en de werkelijke kleur van de geleverde producten. Dit kan geen reden zijn voor het weigeren van een gekocht product bij Babyspiegel.nl.

Artikel 10 Weigering 
Babyspiegel.nl kan zonder opgaaf van reden een bestelling weigeren. Dit zal per e-mail aan u worden medegedeeld.

Artikel 11 Contact 
U kunt ons bereiken via e-mail: info@babyspiegel.nl.

Artikel 12 Rechten 
De rechten met betrekking tot de producten van Babyspiegel.nl behoren aan Babyspiegel.nl en mogen niet gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Babyspiegel.nl. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Babyspiegel.nl. De algemene voorwaarden is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Babyspiegel.nl
Nieuw Vennep, maart 2007